About Me

My photo
Drum & Bass Producer, Software Developer, Love my Cats

גלריה על המקרר

הרעיון עלה לי כשתליתי את הקולאז'ים שעשיתי על המקרר בעזרת מגנטים, ונזכרתי איך כשהייתי ילד היו תולים על המקרר את היצירות שלי מהגן. המשתמש ממלא את שמו על המגנט ובעצם מצהיר על המקרר כגלריה.