About Me

My photo
Drum & Bass Producer, Software Developer, Love my Cats

מחזיק פלאפון לאופניים

את המחזיק פלאפון לאופניים יצרתי מפימו, שהולבש על מודל של פלאפון שהכנתי. לתחתית הודבק התקן שמתלבש על הכידון של האופניים.