About Me

My photo
Drum & Bass Producer, Software Developer, Love my Cats

סרגל אלקטרוני


אנחנו אורזים את הבית לקראת מעבר דירה. מצאתי חבילת זכרונות RAM ישנים באחד הארונות, והחלטתי לעשות מאחד מהם סרגל. ההשראה באה מהגאדג'ט הזה. שלפתי את הצ'יפים החוצה, שייפתי את ההלחמות, וסימנתי סנטימטרים.