About Me

My photo
Drum & Bass Producer, Software Developer, Love my Cats

מחברת מפיות לרעיונות


הרבה אנשים יצירתיים טוענים שהם התחילו רעיון על מפית בבית קפה.
הרכבתי מחברת שמנצלת את המוזה של מפית של בית קפה, בכל מקום.