About Me

My photo
Drum & Bass Producer, Software Developer, Love my Cats

נייר בועות


אתמול בלילה החלטתי לבנות אפליקציית נייר בועות (bubble wrap).
הגרסא לסלולר מוכנה, והיא יוצאת עוד כמה ימים לOVI.

בינתיים, הנה הגרסא למחשב!