About Me

My photo
Drum & Bass Producer, Software Developer, Love my Cats

Victor


התחלנו ללמוד GUI בעזרת Swing.
עלה החסרון בJava יחסית לVisual Studio של Microsoft: הויזואליות.
במקום פשוט לגרור את העכבר ולצייר כפתורים ותיבות טקסט, צריך להכניס פרמטרים מספריים למיקום כל פקד.

כתבתי תוכנה קטנה ב-Processing שמאפשרת לצייר על המסך קווים, והיא נותנת את כל הפרמטרים שלהם.
ה-UI מאוד פשוט: עכבר, גרירת כפתור שמאלי מציירת קו, וכפתור ימני מנקה את המסך.