About Me

My photo
Drum & Bass Producer, Software Developer, Love my Cats

אפ: EngRus - כתיבת רוסית בNOKIA


אי אפשר לכתוב ברוסית בחלק ממכשירי NOKIA.
כתבתי אפליקציה בJ2ME שפותרת את הבעיה:
כותבים באנגלית, נעזרים במקלדת הוירטואלית, והאפליקציה משחלפת את האותיות לרוסית.

זה באוויר וזה חינם. תורידו!!
שתפו את החברים דוברי הרוסית.